കൈരളിയുടെ കാവലാൾ (പ്രൊഫ. പന്മന ശതാഭിഷേക ഗ്രന്ഥം)

കൈരളിയുടെ കാവലാൾ (പ്രൊഫ. പന്മന ശതാഭിഷേക ഗ്രന്ഥം)

പ്രസാധകർ: കറന്റ് ബുക്ക്സ്
വർഷം: 2015
വിഭാഗം: ലേഖന സമാഹാരം

പന്മനയുടെ ശതാഭിഷേക വേളയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സമകാലീനരും ശിഷ്യരുമായ വിശിഷ്ടവ്യക്തികള്‍ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചെഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെയും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രധാന കൃതികളുടെ അവതാരികകളുടെയും സമാഹാരം. പന്മനയുമായി ശ്രീ. എസ്. ആര്‍. ലാല്‍ നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ലേഖകർ

 • പ്രൊഫ. സി. ജി. രാജഗോപാൽ
 • പ്രൊഫ. എബ്രഹാം അറയ്ക്കൽ
 • പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്
 • വി. ബാബുസേനൻ
 • കരുവന്നൂർ രാമചന്ദ്രൻ
 • ഡോ. ടി. ജി. മാധവൻകുട്ടി
 • ഡോ. ശശിഭൂഷൺ
 • ഡോ. നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
 • പി. രവികുമാർ
 • ഡോ. എ. എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
 • ഡോ. അമ്പലപ്പുഴ ഗോപകുമാർ
 • ഡോ. ബി. വി. ശശികുമാർ

അവതാരകർ

 • പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
 • പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
 • ഡോ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
 • ഡോ. ജി. ബലമോഹനൻ തമ്പി
 • ഡോ. ടി. ഭാസ്കരൻ
 • ഡോ. പി. കെ. രാജശേഖരൻ
 • രവികുമാർ
 • ഡോ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

Pin It on Pinterest